Bibliografia analizy technicznej

Podane na tej stronie informacje o analizie technicznej opracowałem, korzystając z poniższej literatury przedmiotu. BIBLIOGRAFIA

- J.J. Murphy „Analiza techniczna rynków finansowych”, WIG PRESS, Warszawa 1999
- K. Rybiński „Wykłady z analizy technicznej”, Warszawa 1996
- M. Czekała „Analiza fundamentalna i techniczna”, Warszawa 1998
- różne numery Gazety Giełdy PARKIET

Jest oczywiście wiele innych publikacji na temat analizy technicznej - zarówno książkowych, jak i internetowych. Zachęcam do sięgania do literatury oraz samodzielnego studiowania wykresów różnych spółek giełdowych i testowania różnych strategii gry na giełdzie.

Bo podstawy teoretyczne zawsze są ważne, ale nie są wystarczające, by naprawdę poznać daną dziedzinę wiedzy. Nic tak nie poszerza naszej wiedzy, jak praktyka. 


2009-2020. Analiza techniczna.
Analiza techniczna wykresów giełdowych to jedna z metod analizy rynków giełdowych i finansowych. Nie ma ona jasnych zasad i kryteriów oceny i jest raczej sztuką, niż nauką. Nie może ona dac jednoznacznej odpowiedzi co do przyszłych trendów na giełdzie, bywa jednak pomocna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jako jeden z czynników, które należy rozważyć, wskazujący na aktualne nastroje rynkowe i obrazujący pewne elementy psychologii rynku. Analizowanie wykresów to jedna z podstawowych czynnosci codziennie podejmowanych przez inwestorów giełdowych, zarówno amatorów, jak tych, którzy zajmuja się inwestowaniem zawodowo. Dlatego każdy, kto chce zarabiać na akcjach, walutach lub kontraktach terminowych powinien poznać tajniki analizy technicznej.