Definicja analizy technicznej

Analiza techniczna jest jednym z dwóch podstawowych (obok analizy fundamentalnej) narzędzi oceny koniunktury giełdowej i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Według klasycznej definicji analiza techniczna to badanie zachowań rynku, przede wszystkim przy wykorzystaniu wykresów, którego celem jest przewidywanie przyszłych trendów cenowych. Oprócz tego drugim bardzo ważnym celem analizy jest generowanie sygnałów kupna i sprzedaży. Analiza techniczna, jak to można spostrzec już po dwóch ostatnich zdaniach, zdecydowanie odróżnia się od fundamentalnej, która w swojej metodzie odrzuca w ogóle badanie akcjogramów, a wśród swoich celów stawia jedynie określenie fundamentalnej ceny akcji danej spółki i ocenę, czy spółka jest niedowartościowana, czy może za droga — nie pozwala jednak na stwierdzenie, w którym momencie warto zawrzeć ewentualną transakcję. Zwłaszcza ten drugi aspekt stanowi przewagę analizy technicznej — daje ona szerszy zakres sygnałów niż fundamentalna. Co do samej metody, trwają oczywiście (i trwać będą zawsze) spory o to, która z nich jest bardziej uzasadniona. Nie będę ich tu, rzecz jasna, próbował rozstrzygać, pragnę jedynie zaznaczyć zupełną odmienność i niezależność obu tych sposobów analizy rynku. 


2009-2020. Analiza techniczna.
Analiza techniczna wykresów giełdowych to jedna z metod analizy rynków giełdowych i finansowych. Nie ma ona jasnych zasad i kryteriów oceny i jest raczej sztuką, niż nauką. Nie może ona dac jednoznacznej odpowiedzi co do przyszłych trendów na giełdzie, bywa jednak pomocna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jako jeden z czynników, które należy rozważyć, wskazujący na aktualne nastroje rynkowe i obrazujący pewne elementy psychologii rynku. Analizowanie wykresów to jedna z podstawowych czynnosci codziennie podejmowanych przez inwestorów giełdowych, zarówno amatorów, jak tych, którzy zajmuja się inwestowaniem zawodowo. Dlatego każdy, kto chce zarabiać na akcjach, walutach lub kontraktach terminowych powinien poznać tajniki analizy technicznej.