Filozofia analizy technicznej, cz. 1

Główną i podstawową informacją wykorzystywaną w analizie technicznej jest cena. Dodatkowe wiadomości potrzebne analitykowi to także wolumen obrotów, czyli ilość akcji zmieniających właściciela na danej sesji lub w danym okresie, i (na rynku terminowym) ilość zawartych kontraktów. Są to jednak tylko informacje, które służą do potwierdzania sygnałów generowanych przez zmiany cen. Dlaczego analitycy koncentrują się na cenach? Można to wyjaśnić, przedstawiając założenia leżące u podstaw analizy technicznej. Założenia te można ująć w trzech punktach:

1/ Rynek dyskontuje wszystko — zakłada się, że wszystkie możliwe czynniki — fundamentalne, polityczne, gospodarcze i psychologiczne — są zawarte w cenie. Cena jest więc ich odbiciem. A skoro tak, wystarczy badać same ceny — jest to w pewnym sensie wnioskowanie w drugą stronę, tzn. wiemy np. że jeśli popyt przewyższa podaż, to ceny rosną, ale nie znamy struktury popytu i podaży; możemy jednak badać ceny — i jeśli okaże się, że zaczynają one rosnąć, to będzie to oznaczać, iż popyt zdobywa przewagę nad podażą. Analiza zmian cen wystarcza więc, by mieć dostateczne informacje o rynku. (Jest to również stanowisko potwierdzone przez doświadczenie wskazujące, że ceny zazwyczaj wyprzedzają powszechną wiedzę fundamentalną, tzn. zmiany trendów następują zwykle w niepozornych momentach i dopiero po jakimś czasie okazuje się, że w jakiejś chwili w przeszłości nastąpił punkt zwrotny — a dopiero potem wyszły na jaw jakieś ważne informacje. Takie momenty zwrotne najwcześniej można przewidzieć badając właśnie wskaźniki oparte na zmienności cen. 


2009-2020. Analiza techniczna.
Analiza techniczna wykresów giełdowych to jedna z metod analizy rynków giełdowych i finansowych. Nie ma ona jasnych zasad i kryteriów oceny i jest raczej sztuką, niż nauką. Nie może ona dac jednoznacznej odpowiedzi co do przyszłych trendów na giełdzie, bywa jednak pomocna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jako jeden z czynników, które należy rozważyć, wskazujący na aktualne nastroje rynkowe i obrazujący pewne elementy psychologii rynku. Analizowanie wykresów to jedna z podstawowych czynnosci codziennie podejmowanych przez inwestorów giełdowych, zarówno amatorów, jak tych, którzy zajmuja się inwestowaniem zawodowo. Dlatego każdy, kto chce zarabiać na akcjach, walutach lub kontraktach terminowych powinien poznać tajniki analizy technicznej.