Filozofia analizy technicznej, cz. 2

2/ Ceny podlegają trendom — jest to przesłanka wynikająca z doświadczenia. Oglądając wykres kursu jakiejkolwiek spółki, dostrzec można okresy wzrostu, okresy spadku i okresy małej zmienności kursu. Dodatkowe obserwacje przebiegu notowań spółek wskazują również, że rozpoczęty trend ma silną tendencję do kontynuacji i trzeba silnych bodźców lub długiego czasu, by go odwrócić. 3/ Historia się powtarza — obserwując wykresy kursów analitycy dostrzegli wiele powtarzających się formacji, zachowań wskaźników, itp., po których następował zwykle podobny ruch kursu w górę lub w dół. Stąd wywodzi się przypuszczenie, że np. określone kształty wykresów poprzedzają określony ruch cen. Jest to tym bardziej uzasadnione, że pewne zachowania się cen można wytłumaczyć psychologiczną analizą działań inwestorów — a psychika ludzka raczej się nie zmienia. 


2009-2020. Analiza techniczna.
Analiza techniczna wykresów giełdowych to jedna z metod analizy rynków giełdowych i finansowych. Nie ma ona jasnych zasad i kryteriów oceny i jest raczej sztuką, niż nauką. Nie może ona dac jednoznacznej odpowiedzi co do przyszłych trendów na giełdzie, bywa jednak pomocna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jako jeden z czynników, które należy rozważyć, wskazujący na aktualne nastroje rynkowe i obrazujący pewne elementy psychologii rynku. Analizowanie wykresów to jedna z podstawowych czynnosci codziennie podejmowanych przez inwestorów giełdowych, zarówno amatorów, jak tych, którzy zajmuja się inwestowaniem zawodowo. Dlatego każdy, kto chce zarabiać na akcjach, walutach lub kontraktach terminowych powinien poznać tajniki analizy technicznej.