Filozofia analizy technicznej, cz. 3

Tak więc analitycy zakładają, że rynek porusza się między dwoma ekstremami - szczytem i dnem. Gdy cena spada, mówimy, że przewagę mają sprzedający, ponieważ są skłonni akceptować niższe ceny. Analogicznie przy wzroście przewagę mają kupujący, gdyż zgadzają się na coraz wyższe ceny. Szczyt jest zwykle poprzedzony okresem dystrybucji (akcje przechodzą wtedy z rąk mocnych do słabych, tzn. duzi i długoterminowi akcjonariusze sprzedają akcje, a kupują je inwestorzy mniejsi i mający krótszy horyzont inwestycyjny), a dno procesem akumulacji (transfer akcji z rąk słabych do mocnych). Celem analizy jest więc w pierwszym rzędzie określenie, w jakim stadium jest dana spółka - wzrostu, szczytu, spadku czy dna. Istotne jest też przewidzenie zasięgu trendów — robi się to przy założeniu, że ruchy rynku są ze sobą powiązane — im dłużej trwa jakaś faza rynku, tym dłuższa i silniejsza będzie faza następna. 


2009-2020. Analiza techniczna.
Analiza techniczna wykresów giełdowych to jedna z metod analizy rynków giełdowych i finansowych. Nie ma ona jasnych zasad i kryteriów oceny i jest raczej sztuką, niż nauką. Nie może ona dac jednoznacznej odpowiedzi co do przyszłych trendów na giełdzie, bywa jednak pomocna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jako jeden z czynników, które należy rozważyć, wskazujący na aktualne nastroje rynkowe i obrazujący pewne elementy psychologii rynku. Analizowanie wykresów to jedna z podstawowych czynnosci codziennie podejmowanych przez inwestorów giełdowych, zarówno amatorów, jak tych, którzy zajmuja się inwestowaniem zawodowo. Dlatego każdy, kto chce zarabiać na akcjach, walutach lub kontraktach terminowych powinien poznać tajniki analizy technicznej.