Formacje, cz. 1

Na wykresach kursów można zaobserwować różne formacje (tzn. kształty wykresów), które mogą zapowiadać bądź to odwrócenie trendu, bądź jego kontynuację. Najbardziej znane formacje odwrócenia trendu to:

- podwójny szczyt zapowiadający koniec wzrostów lub podwójne dno zapowiadające koniec trendu spadkowego. Formacje takie powstają, gdy kolejne dwa ekstrema tworzą się na podobnych poziomach przy coraz mniejszych obrotach, po czym obserwuje się wybicie i przecięcie dotychczasowej linii trendu przy obrotach rosnących.

- potrójny szczyt lub potrójne dno. Zasady są tu te same co przy poprzedniej formacji, z tym, że przed wybiciem tworzą się trzy kolejne ekstrema na tym samym poziomie. (Co ciekawe — coś takiego jak poczwórny szczyt lub dno nie występuje)

- formacja głowy i ramion będąca sygnałem końca wzrostów. Jest to jedna z pewniejszych formacji odwrócenia trendu. Polega na utworzeniu się trzech kolejnych maksimów, przy czym drugie maksimum (głowa) jest najwyższe, a trzecie jest na poziomie pierwszego (są to ramiona); obroty w czasie tworzenia się tej formacji spadają, zaczynają rosnąć dopiero w momencie wybicia w dół. Zazwyczaj to jak długo tworzy się formacja ma wpływ na długość i zasięg następujących po niej spadków, choć oczywiście nie zawsze tak jest. Rzadziej zdarza się wystąpienie odwróconej formacji głowy i ramion, która ma kształt odwrotny do opisanego powyżej i zapowiada koniec trendu spadkowego. 


2009-2020. Analiza techniczna.
Analiza techniczna wykresów giełdowych to jedna z metod analizy rynków giełdowych i finansowych. Nie ma ona jasnych zasad i kryteriów oceny i jest raczej sztuką, niż nauką. Nie może ona dac jednoznacznej odpowiedzi co do przyszłych trendów na giełdzie, bywa jednak pomocna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jako jeden z czynników, które należy rozważyć, wskazujący na aktualne nastroje rynkowe i obrazujący pewne elementy psychologii rynku. Analizowanie wykresów to jedna z podstawowych czynnosci codziennie podejmowanych przez inwestorów giełdowych, zarówno amatorów, jak tych, którzy zajmuja się inwestowaniem zawodowo. Dlatego każdy, kto chce zarabiać na akcjach, walutach lub kontraktach terminowych powinien poznać tajniki analizy technicznej.