Formacje, cz. 2

Poza tym istnieją jeszcze inne formacje odwrócenia trendu, jak np. formacja miseczki, kształtująca się przez bardzo długi okres czasu lub formacje rozszerzające się, w których kurs porusza się w coraz szerszym korytarzu aż do wybicia się z niego. Te formacje są już jednak mniej pewne (zdarza się, że po ich ukształtowaniu trend się nie zmienia). Jeśli chodzi o formacje kontynuacji trendu, to najczęściej spotyka się tzw. trójkąty symetryczne, w których kurs waha się w ramach zwężającego się korytarza i wybija się z niego, gdy obie ściany korytarza prawie się ze sobą stykają. Poza tym występują podobne do trójkątów symetrycznych formacje flagi, chorągiewki i klina. Formacje kontynuacji są jednak mniej pewne niż formacje odwrócenia, w zasadzie oznaczają one, że kurs zbliża się do ważnego momentu wybicia w którąś ze stron — zwykle jest to kierunek zgodny z dotychczasowym trendem, ale nie zawsze. 


2009-2020. Analiza techniczna.
Analiza techniczna wykresów giełdowych to jedna z metod analizy rynków giełdowych i finansowych. Nie ma ona jasnych zasad i kryteriów oceny i jest raczej sztuką, niż nauką. Nie może ona dac jednoznacznej odpowiedzi co do przyszłych trendów na giełdzie, bywa jednak pomocna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jako jeden z czynników, które należy rozważyć, wskazujący na aktualne nastroje rynkowe i obrazujący pewne elementy psychologii rynku. Analizowanie wykresów to jedna z podstawowych czynnosci codziennie podejmowanych przez inwestorów giełdowych, zarówno amatorów, jak tych, którzy zajmuja się inwestowaniem zawodowo. Dlatego każdy, kto chce zarabiać na akcjach, walutach lub kontraktach terminowych powinien poznać tajniki analizy technicznej.