Podsumowanie

Doświadczenie wskazuje, że analiza techniczna jest bardzo pomocna przy ocenie koniunktury na rynku. Oczywiście nie jest to dziedzina badań pewna ani obiektywna, lecz na pewno stosując szeroki zakres możliwości, jakie analiza ta oferuje, można osiągać dobre wyniki inwestycyjne. Sygnały dawane przez jeden ze wskaźników nie mogą być żadnym argumentem do podejmowania decyzji, ale gdy okazuje się, że większość lub nawet wszystkie wskaźniki (oscylatory, formacje, średnie, itd.) potwierdzają dany sygnał — sygnał ten staje się bardzo pewny i daje duże prawdopodobieństwo trafności. Rzecz jasna nie można nigdy abstrahować od fundamentalnej sytuacji danej spółki czy rynku, analiza fundamentalna też jest w pewnym zakresie przydatna, jednak analiza techniczna jest z całą pewnością, zwłaszcza w krótszym terminie, optymalną metodą oceny rynku. 


2009-2020. Analiza techniczna.
Analiza techniczna wykresów giełdowych to jedna z metod analizy rynków giełdowych i finansowych. Nie ma ona jasnych zasad i kryteriów oceny i jest raczej sztuką, niż nauką. Nie może ona dac jednoznacznej odpowiedzi co do przyszłych trendów na giełdzie, bywa jednak pomocna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jako jeden z czynników, które należy rozważyć, wskazujący na aktualne nastroje rynkowe i obrazujący pewne elementy psychologii rynku. Analizowanie wykresów to jedna z podstawowych czynnosci codziennie podejmowanych przez inwestorów giełdowych, zarówno amatorów, jak tych, którzy zajmuja się inwestowaniem zawodowo. Dlatego każdy, kto chce zarabiać na akcjach, walutach lub kontraktach terminowych powinien poznać tajniki analizy technicznej.