Średnie kroczące, cz. 1

Bardzo ważne w analizie technicznej jest wykorzystanie średnich, które służą do określania krótko- i długoterminowych trendów. Są dwa główne rodzaje średnich: średnia zwykła (arytmetyczna) i wykładnicza (w której ostatnim cenom nadaje się wyższe wagi, a cenom starszym wagi niższe). Najczęściej wykorzystuje się te drugie. Układ średnich typowy dla hossy to takie położenie średnich, w którym średnie z krótszych okresów położone są wyżej niż średnie długoterminowe. Analogicznie — w czasie bessy średnie krótkoterminowe są najniżej usytuowane. Kiedy trend jest boczny, wszystkie średnie są ułożone blisko siebie. 


2009-2020. Analiza techniczna.
Analiza techniczna wykresów giełdowych to jedna z metod analizy rynków giełdowych i finansowych. Nie ma ona jasnych zasad i kryteriów oceny i jest raczej sztuką, niż nauką. Nie może ona dac jednoznacznej odpowiedzi co do przyszłych trendów na giełdzie, bywa jednak pomocna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jako jeden z czynników, które należy rozważyć, wskazujący na aktualne nastroje rynkowe i obrazujący pewne elementy psychologii rynku. Analizowanie wykresów to jedna z podstawowych czynnosci codziennie podejmowanych przez inwestorów giełdowych, zarówno amatorów, jak tych, którzy zajmuja się inwestowaniem zawodowo. Dlatego każdy, kto chce zarabiać na akcjach, walutach lub kontraktach terminowych powinien poznać tajniki analizy technicznej.