Średnie kroczące, cz. 2

Średnie generują też sygnały kupna i sprzedaży — przecięcie średniej przez kurs od dołu to sygnał kupna, a od góry — to sygnał sprzedaży. Podobnie jeśli średnia z krótszego okresu przebije od dołu średnią długoterminową, to jest to sygnał kupna, a gdy przebicie to nastąpi od góry, to jest to zwiastun rozpoczynającego się trendu spadkowego. Średnie służą też do wyznaczania tzw. wstęgi Bollingera, która rozpina się wokół odpowiadającej jej średniej (na odległość dwukrotnego odchylenia standardowego) i tworzy najbardziej prawdopodobny korytarz ruchu cen. Ona również daje różne sygnały — określa zasięg krótkoterminowych ruchów cen, a poza tym ruch rozpoczęty na jednym końcu wstęgi zwykle trwa aż do osiągnięcia drugiego jej końca. 


2009-2020. Analiza techniczna.
Analiza techniczna wykresów giełdowych to jedna z metod analizy rynków giełdowych i finansowych. Nie ma ona jasnych zasad i kryteriów oceny i jest raczej sztuką, niż nauką. Nie może ona dac jednoznacznej odpowiedzi co do przyszłych trendów na giełdzie, bywa jednak pomocna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jako jeden z czynników, które należy rozważyć, wskazujący na aktualne nastroje rynkowe i obrazujący pewne elementy psychologii rynku. Analizowanie wykresów to jedna z podstawowych czynnosci codziennie podejmowanych przez inwestorów giełdowych, zarówno amatorów, jak tych, którzy zajmuja się inwestowaniem zawodowo. Dlatego każdy, kto chce zarabiać na akcjach, walutach lub kontraktach terminowych powinien poznać tajniki analizy technicznej.