Teoria Dowa, cz. 2

Poza tym Dow dzieli też trendy ze względu na czas ich trwania na trend podstawowy (długoterminowy — trwający ponad rok), trend wtórny (korekcyjny trend średnioterminowy, kilkumiesięczny) i trend podrzędny (krótkoterminowy, kilkutygodniowy). W końcu — teoria Dowa, jak się zdaje — całkiem trafnie, opisuje kolejne fazy trendu pod względem psychologicznym. Trend wzrostowy ma fazy niewiary, wiary i pychy, trend spadkowy okresy niewiary, wiary i strachu. Początek trendu charakteryzuje się dużą niepewnością inwestorów, którzy nie są jeszcze skłonni wierzyć w nastąpienie jakiejś zmiany. Dopiero gdy nowy trend okazuje się coraz bardziej widoczny, inwestorzy przekonują się, że dokonał się zwrot i coraz aktywniej działają na rynku. Wreszcie — trend utrzymuje się już tak długo, że nikt nie wierzy już w jego zmianę i prawie wszyscy są przeświadczeni, że będzie trwał jeszcze bardzo długo. Wtedy zazwyczaj trend właśnie się kończy i jego ostatnia faza przekształca się niepostrzeżenie w pierwszą fazę trendu następnego. 


2009-2020. Analiza techniczna.
Analiza techniczna wykresów giełdowych to jedna z metod analizy rynków giełdowych i finansowych. Nie ma ona jasnych zasad i kryteriów oceny i jest raczej sztuką, niż nauką. Nie może ona dac jednoznacznej odpowiedzi co do przyszłych trendów na giełdzie, bywa jednak pomocna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jako jeden z czynników, które należy rozważyć, wskazujący na aktualne nastroje rynkowe i obrazujący pewne elementy psychologii rynku. Analizowanie wykresów to jedna z podstawowych czynnosci codziennie podejmowanych przez inwestorów giełdowych, zarówno amatorów, jak tych, którzy zajmuja się inwestowaniem zawodowo. Dlatego każdy, kto chce zarabiać na akcjach, walutach lub kontraktach terminowych powinien poznać tajniki analizy technicznej.