Teoria Elliotta Jest to bardzo popularna wśród inwestorów teoria zwana teorią fal. Jej twórcą jest Ralph Elliott, który opublikował swoje tezy w roku 1939. Według tej teorii kursy akcji poruszają się w cyklach złożonych z ośmiu fal, z których 5 pierwszych to fale trendu wzrostowego, a 3 ostatnie to fale spadkowe. Teoria ta ma tę zaletę, że podaje, jak przy wykorzystaniu własności liczb Fibonacciego, można określić prognozowany zasięg kolejnych fal wzrostowych, a także fal spadkowych znoszących wzrosty (kolejne poziomy wsparcia powstrzymujące spadki to 38%, 50%, 62% i 100% zniesienia wzrostu). 


2009-2020. Analiza techniczna.
Analiza techniczna wykresów giełdowych to jedna z metod analizy rynków giełdowych i finansowych. Nie ma ona jasnych zasad i kryteriów oceny i jest raczej sztuką, niż nauką. Nie może ona dac jednoznacznej odpowiedzi co do przyszłych trendów na giełdzie, bywa jednak pomocna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jako jeden z czynników, które należy rozważyć, wskazujący na aktualne nastroje rynkowe i obrazujący pewne elementy psychologii rynku. Analizowanie wykresów to jedna z podstawowych czynnosci codziennie podejmowanych przez inwestorów giełdowych, zarówno amatorów, jak tych, którzy zajmuja się inwestowaniem zawodowo. Dlatego każdy, kto chce zarabiać na akcjach, walutach lub kontraktach terminowych powinien poznać tajniki analizy technicznej.