Wykresy, cz. 1

Jak już była o tym mowa na początku, analiza techniczna wykorzystuje do badania rynku wykresy. Istnieją różne rodzaje wykresów. Wyróżnia się w szczególności wykresy liniowe, na których łączy się po prostu kolejne punkty oznaczające ceny w kolejnych dniach, i wykresy słupkowe, na których oznacza się w każdym kolejnym momencie czasu (dniu, tygodniu, miesiącu) cenę najwyższą, najniższą i cenę ostatnią, czyli cenę zamknięcia. Istnieje też szczególna kategoria tzw. wykresów kółko i krzyżyk, na których nie ma osi czasu — zaznacza się na nich tylko znaczące ruchy cen. Poza tym wykresy mogą mieć różny zasięg czasowy. Mogą to być zwykłe wykresy dzienne, czyli obrazujące codzienne zmiany cen (jeśli są to wykresy słupkowe odnoszące się do notowań ciągłych, to nazywa się je wykresami intra-day), mogą być to też wykresy tygodniowe, miesięczne lub o jeszcze większej skali czasowej. 


2009-2020. Analiza techniczna.
Analiza techniczna wykresów giełdowych to jedna z metod analizy rynków giełdowych i finansowych. Nie ma ona jasnych zasad i kryteriów oceny i jest raczej sztuką, niż nauką. Nie może ona dac jednoznacznej odpowiedzi co do przyszłych trendów na giełdzie, bywa jednak pomocna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jako jeden z czynników, które należy rozważyć, wskazujący na aktualne nastroje rynkowe i obrazujący pewne elementy psychologii rynku. Analizowanie wykresów to jedna z podstawowych czynnosci codziennie podejmowanych przez inwestorów giełdowych, zarówno amatorów, jak tych, którzy zajmuja się inwestowaniem zawodowo. Dlatego każdy, kto chce zarabiać na akcjach, walutach lub kontraktach terminowych powinien poznać tajniki analizy technicznej.