Wykresy, cz. 2

Ponadto można stosować różne skale cen — arytmetyczną (odległości na osi są wyznaczane przez różnicę cen) lub logarytmiczną (odległości na osi są wyznaczane przez różnicę procentową między cenami). Najpopularniejsze są wykresy liniowe dzienne o skali arytmetycznej, lecz zazwyczaj analitycy stosują kilka rodzajów wykresów naraz, by sprawdzać, czy sygnały powstające na jednym z typów wykresów są potwierdzane też na innych akcjogramach. 


2009-2020. Analiza techniczna.
Analiza techniczna wykresów giełdowych to jedna z metod analizy rynków giełdowych i finansowych. Nie ma ona jasnych zasad i kryteriów oceny i jest raczej sztuką, niż nauką. Nie może ona dac jednoznacznej odpowiedzi co do przyszłych trendów na giełdzie, bywa jednak pomocna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jako jeden z czynników, które należy rozważyć, wskazujący na aktualne nastroje rynkowe i obrazujący pewne elementy psychologii rynku. Analizowanie wykresów to jedna z podstawowych czynnosci codziennie podejmowanych przez inwestorów giełdowych, zarówno amatorów, jak tych, którzy zajmuja się inwestowaniem zawodowo. Dlatego każdy, kto chce zarabiać na akcjach, walutach lub kontraktach terminowych powinien poznać tajniki analizy technicznej.